MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉS ÉLELMISZEREK

 

A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1151/2012/EU rendelet) a hatálya alá tartozó termékek vonatkozásában meghatározza

 

a) az eredetmegjelölések és a földrajzi jelzések uniós oltalma iránti eljárást,

b) a hagyományos különleges termékként való bejegyzés iránti eljárást, valamint

c) a minőségre utaló választható kifejezések használatára vonatkozó szabályokat.

 

Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel rendelkező termékek esetében a termék és a lehatárolt földrajzi terület között egy szoros kapcsolatban van a termelés, feldolgozás és előállítás  valamennyi fázisának az adott földrajzi területen kell történnie.

 

Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező termékek esetében elég ha a kapcsolat csak valamelyik fázisban áll fenn. Tehát a feldolgozásra kerülő alapanyag származhat a lehatárolt területnél nagyobb, a termékleírásban meghatározott területről.

 

A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek termékleírásait, a termékleírások módosításait az uniós oltalom iránti eljárás nemzeti szakaszában a Magyar  Eredetvédelmi Tanács (MET) véleményezi. A Magyar Eredetvédelmi Tanácsról szóló 1374/2013. (VI.27.) Korm. határozatban foglaltak alapján a MET a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalma iránti eljárásokban, továbbá a hagyományos különleges termékek elismerése iránti eljárásokban a Kormány véleményező, javaslattevő jogkörrel működő konzultatív testülete. A MET tagjai az illetékes hatóságok képviselői, valamint az eredetvédelemben jártas szakemberek.

 

A 1151/2012/EU rendelet a hagyományos különleges termékként való bejegyzésre vonatkozó szabályokat is tartalmazza. A kérelem elbírálásának szabályai megegyeznek az eredetmegjelölések és a földrajzi jelzések uniós oltalma iránti eljárás szabályaival.

 

A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésére vonatkozó uniós rendelet (1308/2013/EU rendelet) termékenként (pl. sajt, tejtermékek, sonka, bor) külön-külön szabályozza az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott termékek esetében a vonatkozó általános szabályoktól lehetséges eltéréseket, az esetleges kötelező vagy korlátozó tagállami szabályok alkotásának lehetőségét.

 

Az Európai Unióban oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel és oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező mezőgazdasági termékeket és élelmiszereket, továbbá a bejegyzett hagyományos különleges termékeket az ún. DOOR adatbázis tartalmazza (http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html).