A tanulmány ismerteti a földrajzi árujelzők fogalmát, rendeltetését, a földrajzi árujelzők és a védjegyek közötti kapcsolatot, valamint a földrajzi árujelzők oltalmának típusait (uniós oltalom, nemzeti oltalom, nemzetközi oltalom).