SZESZES ITALOK

 

2008-ban a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint a 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 110/2008/EK rendelet) a szeszes italok esetében is bevezette a földrajzi jelzés egységes uniós oltalmát. Ez a rendelet nem tesz különbséget az eredetmegjelölés és a földrajzi jelzés kategóriái között és a szeszesitalok esetében csak a földrajzi jelzést szabályozza.

 

A szeszesitalok földrajzi jelzéseinek egységes uniós oltalma 2008. május 20-án lépett hatályba. Az egységes uniós oltalom bevezetését megelőzően az uniós jog a borokhoz hasonlóan uniós szinten elismerte az egyes tagállamokban nemzeti oltalom alatt álló szeszesitalokat.

 

A 110/2008/EK rendelet alapján a rendelet hatályba lépése előtt már oltalom alatt álló pálinkák esetében pótolni kellett a termékleírást. A szeszesitalok esetében már hazánk uniós csatlakozását megelőzően a nemzeti oltalom iránti kérelemhez termékleírást kellett készíteni a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény alapján. Ezért a 110/2008/EK rendelet előírásainak való megfelelés érdekében az oltalom alatt álló pálinkák termékleírását csak módosítani kellett. A Földművelésügyi Minisztérium az előírt határidőben 2015. február 20-ig továbbította a Bizottságnak a módosított termékleírásokat.

 

A szeszesitalok esetében az uniós oltalom iránti kérelem benyújtását a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény eltérően szabályozza. Az előállítónak először a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál (SZTNH) kell kérelmeznie az adott szeszes ital (pálinka) földrajzi árujelző nemzeti oltalmát. A kérelemhez mellékelni kell a termékleírást (műszaki dokumentációt).

 

Az uniós oltalom iránti igényre vonatkozó nyilatkozatot - a nemzeti eljárás során a nemzeti lajstromozásról szóló határozat jogerőre emelkedéséig - az SZTNH-hoz, ezt követően pedig a Földművelésügyi Minisztériumhoz kell benyújtani. Az oltalom iránti eljárásban a termékleírást a Földművelésügyi Minisztérium bírálja el. A Magyar Eredetvédelmi Tanács feladata a szeszesitalok esetében is a termékleírás véleményezése.

 

Az Európai Unióban oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező, szeszesitalokat, pálinkákat az E-Spirit-Drinks adatbázis http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/ tartalmazza.