78. OMÉK Hagyomány és Innováció Díj az Agrárgazdaságban (HIDA) Pályázat

A pályázat célja:

A hagyományos és tájjellegű termékek fogyasztói ismertségének növelését célzó Hagyományok – Ízek - Régiók program keretében  azok pályázhatnak a Hagyomány és Innováció Díj az Agrárgazdaságban elismerésre (továbbiakban: HIDA), akik a múlt élelmiszer hagyományait felhasználva, a mai kor technológiai vívmányainak alkalmazásával vagy továbbfejlesztésével, a mai kor igényeinek megfelelő terméket állítanak elő hagyományos alapanyagból.

A pályázat beadására jogosultak:

Olyan termelők, előállítók vagy olyan csoportok (közösségek, civil szervezetek, szakmai érdekképviseletek, önkormányzatok, társadalmi szervezetek, stb. tekintet nélkül azok jogi formájára vagy összetételére), amelyeknek tagjai a HIDA pályázat követelményrendszerének megfelelő terméket állítanak elő. Nem terjed ki a pályázat az élőállatokra, borokra és az ásványvizekre.

A pályázati részvétel feltétele, hogy pályázó az OMÉK-on kiállítóként jelenjen meg egyénileg, vagy csoportban.

A pályázat beadásának költségeit a pályázók maguk viselik.

Pályázati feltételek:

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok a következők:

A kitöltött pályázati űrlapot nyomtatott formában (2 példányban) és elektronikusan kell benyújtani a PcxtraHt3Ml3aGlkYUBmbS5nb3YuaHU= elektronikus levélcímre.

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. június 30.


A pályázati anyagokat postán, ajánlott küldeményként az alábbi címre kell eljutatni:

Földművelésügyi Minisztérium - Eredetvédelemért felelős Helyettes Államtitkárság,

1055 Bp. Kossuth tér 11.  78. szoba

Pf.: 1860 Budapest

A borítékra kérjük ráírni: HIDA pályázat (2017).

A Bíráló Bizottság csak az előírt feltételeknek megfelelő, határidőre hiánytalanul beérkezett pályázatokat bírálja el.

A pályázatok elbírálásának menete és módja:

A beérkezett pályázatokat a Hagyományos és Innovációs Díj az Agrárgazdaságban Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) bírálja el. A Bizottság titkárságát az Eredetvédelmi Főosztály működteti, tagjait az Eredetvédelmi Főosztály vezetője kéri fel. A Bizottság tagjai a pályázatokat pontozással minősítik. A pályázók közül a legjobb eredményt elérő pályázó a díj odaítélését igazoló oklevelet kap.


A pályázattal kapcsolatban további információ:

FM Eredetvédelmi Osztály

Tel:06-1-795-5737

email: NkWODg4hmkcaGlkYUBmbS5nb3YuaHU=

Menü

Navigáció