„Lucanica di Picerno” (PGI-IT-02313 – 2017.6.5.)

A Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztálya a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 8. §-a alapján, az Európai Unió más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott PGI-IT-02313  – 2017.6.5. számú kérelmet az alábbiakban megjelenteti.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenéstől – 2018. május 2. - számított két hónapon belül írásban kifogást nyújthatnak be, a Magyarország területén lakóhellyel rendelkező természetes személyek, vagy Magyarország területén székhellyel jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, akik felszólalásukban a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszeréről szóló 1151/2012/EU rendelet 10. cikk (1) bekezdésének a)-d) pontjai valamelyikét bizonyítani tudják. A kifogást részletes, érdemi indokolással szíveskedjenek alátámasztani.

A kifogást papíralapon és elektronikusan a Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztálynak címezve 1860 Budapest postacímre, továbbá az BvDiSJLeNaGGawBdwC7FNN20GMZXJlZGV0dmVkZWxtaWZvQGZtLmdvdi5odQ== elektronikus címre kell megküldeni. 

Menü

Navigáció