Közlemények


az Európai Unió más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi árujelző bejelentéshez kapcsolódó egységes dokumentum megjelentetéséről

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján