Uniós jogi aktusok

 

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉS ÉLELMISZEREK

- 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről

- 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések, az oltalom alatt álló földrajzi jelzések és a hagyományos különleges termékek uniós szimbólumainak létrehozása tekintetében, valamint a származásra vonatkozó bizonyos szabályok, bizonyos eljárási szabályok és bizonyos kiegészítő átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

- 665/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a „hegyvidéki termék” minőségére utaló választható kifejezés használatának feltételei tekintetében történő kiegészítéséről

- 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

 

BOROK

- 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről - 92. cikk – 116. cikk

- 607/2009/EK tanácsi rendelet a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról - 2. cikk – 48. cikk

 

ÍZESÍTETT BORÁSZATI TERMÉKEK

- 251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról és az 1601/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

PÁLINKA - SZESZES ITALOK

- 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

- 716/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló, valamint 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról

 

 

Hazai jogszabályok

 

- 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

- 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

- 2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

- 2008. évi LXXIII. törvény a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról

- 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről

- 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről

- 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről

- 1372/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a Bor Eredetvédelmi Tanácsról

- 1374/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a Magyar Eredetvédelmi Tanácsról