A pályázat célja:

A hagyományos és tájjellegű termékek fogyasztói ismertségének növelését célzó Hagyományok – Ízek - Régiók program keretében  azok pályázhatnak a Hagyomány és Innováció Díj az Agrárgazdaságban elismerésre (továbbiakban: HIDA), akik a múlt élelmiszer hagyományait felhasználva, a mai kor technológiai vívmányainak alkalmazásával vagy továbbfejlesztésével, a mai kor igényeinek megfelelő terméket állítanak elő hagyományos alapanyagból.

A pályázat beadására jogosultak:

Olyan termelők, előállítók vagy olyan csoportok (közösségek, civil szervezetek, szakmai érdekképviseletek, önkormányzatok, társadalmi szervezetek, stb. tekintet nélkül azok jogi formájára vagy összetételére), amelyeknek tagjai a HIDA pályázat követelményrendszerének megfelelő terméket állítanak elő. Nem terjed ki a pályázat az élőállatokra, borokra és az ásványvizekre.

A pályázati részvétel feltétele, hogy pályázó az OMÉK-on kiállítóként jelenjen meg egyénileg, vagy csoportban.

A pályázat beadásának költségeit a pályázók maguk viselik.

Pályázati feltételek:

  • A termék története: dokumentálható történeti múlt

  • Az előállítási mód vagy alapanyag hagyományossága

  • Az adott tájegységhez kötődés

  • A termékhez kötődő tudásanyag speciális ismeretekre épül, a jelenkor technológiai vívmányait hasznosítja, illetve gyártástechnológiája innovatív megoldást tartalmaz

  • Az előállítás legalább egy eleme az ökológiai/fenntartható fejlődés érdekét szolgálja

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok a következők:

  • jelentkezési lap;

  • termékleírás;

  • az innovatív jelleg igazolására kiegészítő dokumentumok benyújtása (egyetemmel, kutató intézettel kötött megállapodás, SZTNH –hoz benyújtott valamely iparjogvédelmi oltalmi formára használati igény bejelentés, stb.)

  • a terméket több oldalról bemutató, A5 méretű, színes fotók (legalább 300 dpi)

  • Termékminta kóstoláshoz

A kitöltött pályázati űrlapot nyomtatott formában (2 példányban) és elektronikusan kell benyújtani a XcRI9gGgrTNxlDaGlkYUBmbS5nb3YuaHU= elektronikus levélcímre.

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. június 30.


A pályázati anyagokat postán, ajánlott küldeményként az alábbi címre kell eljutatni:

Földművelésügyi Minisztérium - Eredetvédelemért felelős Helyettes Államtitkárság,

1055 Bp. Kossuth tér 11.  78. szoba

Pf.: 1860 Budapest

A borítékra kérjük ráírni: HIDA pályázat (2017).

A Bíráló Bizottság csak az előírt feltételeknek megfelelő, határidőre hiánytalanul beérkezett pályázatokat bírálja el.

A pályázatok elbírálásának menete és módja:

A beérkezett pályázatokat a Hagyományos és Innovációs Díj az Agrárgazdaságban Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) bírálja el. A Bizottság titkárságát az Eredetvédelmi Főosztály működteti, tagjait az Eredetvédelmi Főosztály vezetője kéri fel. A Bizottság tagjai a pályázatokat pontozással minősítik. A pályázók közül a legjobb eredményt elérő pályázó a díj odaítélését igazoló oklevelet kap.


A pályázattal kapcsolatban további információ:

FM Eredetvédelmi Osztály

Tel:06-1-795-5737

email: YLnSXrbtUkgJrCp4WmzYaGlkYUBmbS5nb3YuaHU=