Közlemény a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésére irányuló eljárásban benyújtott kérelem megjelentetéséről

A Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszeripari Főosztálya a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2008. (II. 15.) FVM rendelet 3.§ -a alapján megjelenteti a „Kürtőskalács” termékleírását.


A jogos gazdasági érdeküket igazoló és Magyarország területén székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a kérelemben foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a közzétételtől számított két hónapon belül írásban nyújthatják be a Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszeripari Főosztályára (1860 Budapest). A termékleírás mellékletei ugyancsak a FM Élelmiszeripari Főosztályán tekinthetők meg, előzetes időpont-egyeztetés alapján.

 

FM Értesítő 6. szám

Tájékoztató a hagyományos különleges termékek (HKT) elismerésének eljárásrendjéről

A hagyományos különleges termékek (HKT) elismerésének rendszerét a 1151/2012/EU rendelet (továbbiakban: uniós rendelet) szabályozza.

A hagyományos különleges termékek elismerései rendszerének az a célja, hogy a hagyományos előállítási módszerek és receptek megőrzése érdekében a hagyományos termékek előállítói számára segítséget nyújtson termékeik forgalmazásában és abban, hogy a fogyasztókkal megismertessék hagyományos termékeik és receptjeik értéknövelő tulajdonságait.

Olyan termékek elismerése biztosított így, amelyek összetételükben, vagy előállítási módjukban hagyományosak, anélkül, hogy valamely földrajzi területtel kizárólagos kapcsolatban lennének. Tehát ezek a termékek – ellentétben a földrajzi árujelző oltalmat élvező termékekkel – Európai Unió bármely tagállamában előállíthatók, de csak az elfogadott termékleírásokban meghatározott hagyományos alapanyagokból és/vagy hagyományos eljárás alkalmazásával.

A hagyományos különleges termékekre vonatkozó uniós eljárás alapján, annak érdekében, hogy a hagyományos különleges termékek megfeleljenek a termékleírásukban foglaltaknak, és minőségük állandó legyen, a termelői csoportosulásoknak saját maguknak kell rögzíteniük a termék jellemzőit egy termékleírásban. Ez áll fenn a Kürtőskalács (HKT) bejegyzése iránti kérelem esetén.

A Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület (a továbbiakban: NKSZ) a Földművelésügyi Minisztériumnál (továbbiakban: minisztérium) kezdeményezte a Kürtőskalács elnevezés hagyományos különleges termékként való uniós bejegyzését.  

Az uniós bejegyzés iránti eljárás két részből áll: egy nemzeti és egy uniós szakaszból. A termékleírás uniós vizsgálatát megelőző nemzeti szakasz során az NKSZ által benyújtott, és a Magyar Eredetvédelmi Tanács által megvizsgált és elfogadásra javasolt termékleírást a minisztérium a hivatalos lapjában és honlapján közleményben közzétette. A termékleírás kapcsán a jogos gazdasági érdeküket igazoló és Magyarország területén székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező természetes vagy jogi személyek a kérelemmel kapcsolatos kifogásaikat a közzététel napjától, azaz 2017. június 19-től számított két hónapon belül írásban nyújthatják be.

Amennyiben a tagállam a beérkezett felszólalások vizsgálatát követően úgy ítéli meg, hogy az uniós rendeletben foglalt követelmények teljesültek, a kérelmet jóváhagyó  határozatot hoz és a kérelmet továbbítja  az  Európai Bizottsághoz, A  kérelem elbírálásának uniós szakaszában a Bizottság megvizsgálja, hogy a kérelem megalapozott-e és megfelel-e az előírt  feltételeinek. Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az uniós rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek, akkor az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi a termékleírást. A közzétételtől számított három hónapon belül a benyújtó tagállamon kívüli többi tagállam élhet a felszólalás lehetőségével. A felszólalási eljárást követően a Bizottság hoz határozatot az elnevezés, jelen esetben a Kürtőskalács elnevezés uniós bejegyzéséről.

A bejegyzés napjától kezdődően, kizárólag az uniós szinten elfogadott termékleírásban foglaltak szerint állítható elő Kürtőskalács az Európai Unióban és csak az a termék nevezhető Kürtőskalácsnak, amely megfelel a termékleírásban foglaltaknak.