Közlemény a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek nemzeti oltalmára irányuló eljárásban benyújtott kérelem megjelentetéséről

a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásban benyújtott „Balatoni hal” (OFJ) kérelem megjelentetéséről

Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztálya a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 116/A. § (8) bekezdése és a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 5. §-ának (1) bekezdése alapján a Balatoni hal Konzorcium által benyújtott „Balatoni hal” (OFJ) uniós oltalmára irányuló kérelmét kifogásolás céljából közzé teszi.

A közzétételtől – 2018. január 26. - számított két hónapon belül írásban kifogást nyújthatnak be, a Magyarország területén lakóhellyel rendelkező természetes személyek, vagy Magyarország területén székhellyel jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, akik kifogásukban bizonyítani tudják, hogy az elnevezést jogszerűen, elismerten és gazdaságilag jelentős módon használják. A kifogást részletes, érdemi indokolással szíveskedjenek alátámasztani.

A kifogást papíralapon és elektronikusan a Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztálynak címezve 1860 Budapest postacímre, továbbá az YeamNuYwlfGZ3U2YZXJlZGV0dmVkZWxtaWZvQGZtLmdvdi5odQ== elektronikus címre kell megküldeni.

A termékleírás mellékletei a FM Eredetvédelmi Főosztályán tekinthetők meg, előzetes időpont-egyeztetés alapján. Kérjük ez irányú igényüket CiQvMBnQ8OYrUryTrZXJlZGV0dmVkZWxtaWZvQGZtLmdvdi5odQ== címen jelezni szíveskedjenek.

a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásban benyújtott „Szilvásváradi pisztráng” (OFJ) kérelem megjelentetéséről

Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztálya a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 116/A. § (8) bekezdése és a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 5. §-ának (1) bekezdése alapján a Sáfrány Pisztrángtenyészet és Halsütölde Bt. által benyújtott „Szilvásváradi Pisztráng” (OFJ) uniós oltalmára irányuló kérelmét kifogásolás céljából közzé teszi.

A közzétételtől – 2018. január 26. - számított két hónapon belül írásban kifogást nyújthatnak be, a Magyarország területén lakóhellyel rendelkező természetes személyek, vagy Magyarország területén székhellyel jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, akik kifogásukban bizonyítani tudják, hogy az elnevezést jogszerűen, elismerten és gazdaságilag jelentős módon használják. A kifogást részletes, érdemi indokolással szíveskedjenek alátámasztani.

A kifogást papíralapon és elektronikusan a Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztálynak címezve 1860 Budapest postacímre, továbbá az zzHilylWenhVvMG5xYjjMZXJlZGV0dmVkZWxtaWZvQGZtLmdvdi5odQ== elektronikus címre kell megküldeni.

A termékleírás mellékletei a FM Eredetvédelmi Főosztályán tekinthetők meg, előzetes időpont-egyeztetés alapján. Kérjük ez irányú igényüket xwKhxislzLPXBQbhY3DgYZXJlZGV0dmVkZWxtaWZvQGZtLmdvdi5odQ== címen jelezni szíveskedjenek.

 a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásban benyújtott „Jászsági nyári szarvasgomba” (OFJ) kérelem megjelentetéséről


Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztálya a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 116/A. § (8) bekezdése és a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 5. §-ának (1) bekezdése alapján a Magyar Szarvasgombász Szövetség által benyújtott „Jászsági nyári szarvasgomba” (OFJ) uniós oltalmára irányuló kérelmét kifogásolás céljából közzé teszi.

A közzétételtől – 2018. január 26. - számított két hónapon belül írásban kifogást nyújthatnak be, a Magyarország területén lakóhellyel rendelkező természetes személyek, vagy Magyarország területén székhellyel jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, akik kifogásukban bizonyítani tudják, hogy az elnevezést jogszerűen, elismerten és gazdaságilag jelentős módon használják. A kifogást részletes, érdemi indokolással szíveskedjenek alátámasztani.

A kifogást papíralapon és elektronikusan a Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztálynak címezve 1860 Budapest postacímre, továbbá az EChGHRgZWIlDiMs3McOZXJlZGV0dmVkZWxtaWZvQGZtLmdvdi5odQ== elektronikus címre kell megküldeni.

A termékleírás mellékletei a FM Eredetvédelmi Főosztályán tekinthetők meg, előzetes időpont-egyeztetés alapján. Kérjük ez irányú igényüket JbJJXJmnxqiLmfx4ZZcQZXJlZGV0dmVkZWxtaWZvQGZtLmdvdi5odQ== címen jelezni szíveskedjenek.

Közlemény a szeszes italok földrajzi árujelzőinek nemzeti oltalmára irányuló eljárásban benyújtott kérelem megjelentetéséről


Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztálya a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 113/A. § (1) bekezdés d) pontja és a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ának (5) bekezdése alapján a Kerekes Pálinka - Kerekes Pál egyéni vállalkozó által benyújtott „Homokháti őszibarack pálinka” (OFJ) uniós oltalmára irányuló kérelmét kifogásolás céljából közzé teszi.

A közzétételtől – 2018. január 26. - számított két hónapon belül írásban kifogást nyújthatnak be, a Magyarország területén lakóhellyel rendelkező természetes személyek, vagy Magyarország területén székhellyel jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, akik kifogásukban bizonyítani tudják, hogy az elnevezést jogszerűen, elismerten és gazdaságilag jelentős módon használják. A kifogást részletes, érdemi indokolással szíveskedjenek alátámasztani.

A kifogást papíralapon és elektronikusan a Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztálynak címezve 1860 Budapest postacímre, továbbá az kugUqnv5YEJADZXJlZGV0dmVkZWxtaWZvQGZtLmdvdi5odQ== elektronikus címre kell megküldeni.

A termékleírás mellékletei a FM Eredetvédelmi Főosztályán tekinthetők meg, előzetes időpont-egyeztetés alapján. Kérjük ez irányú igényüket okIHTVOKoHcVeI92NRFNlm2ZZXJlZGV0dmVkZWxtaWZvQGZtLmdvdi5odQ== címen jelezni szíveskedjenek.