A Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztálya a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről  szóló 15/2008. (II. 30.) FVM  rendelet 6. §-a alapján, az Európai Unió más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott TSG-PL-02145 – 2016.6.14. számú kérelmet az alábbiakban megjelenteti.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenéstől – 2018. február 13. - számított két hónapon belül írásban kifogást nyújthatnak be, a Magyarország területén lakóhellyel rendelkező természetes személyek, vagy Magyarország területén székhellyel rendelkező jogi személyek, akik kifogásukban bizonyítani tudják, hogy az elnevezést jogszerűen, elismerten és gazdaságilag jelentős módon használják. A kifogást részletes, érdemi indokolással szíveskedjenek alátámasztani.

A kifogást papíralapon és elektronikusan a Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztálynak címezve 1860 Budapest postacímre, továbbá az VSPGforUCH512NYDZXJlZGV0dmVkZWxtaWZvQGZtLmdvdi5odQ==  elektronikus címre kell megküldeni.