2016-ban a földművelésügyi miniszter a példaértékű tevékenységet folytató közösségek elismerésére „Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” díjat alapított, mely "jogutódja" az EOQ MNB Közhasznú Egyesület civil kezdeményezésére 2012-ben elindított Közösségi Vándordíjnak. A Díj évente egyszer, a hagyományos terméket előállító közösségek ünnepén, a Terra Madre Világnapon kerül átadásra, hozzájárulva azon kormányzati célkitűzés megvalósításához, hogy egyre több hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termék és élelmiszer váljon eredetvédetté és ismertté a fogyasztók körében. A Díj odaítélése pályázati rendszerben történt, mely önkormányzatok, önkormányzati társulások, társadalmi szervezetek számára került kiírásra.

A 2016. évi pályázati felhívást a minisztérium 2016. október 24-én, november 23-i beérkezési határidővel hirdetette meg. A pályázati felhívásra 9 pályázat érkezett be, amelyből 7 pályázó felelt meg az előírt formai és tartalmi követelményeknek. A pályázatokat a Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért Bizottság bírálta el. A Bizottság szakmai szempontok alapján döntött a beérkezett pályázatokról.

Az értékelés szempontjai a következők voltak: közösségi marketingtevékenység folytatása; iparjogvédelmi oltalmi formák használata; a szakmai hagyományainak, ipartörténeti emlékeinek ápolása; hagyományos ismeretek átadása a fiatal generáció számára; hagyományos termékekre alapozott helyi gazdaságfejlesztési stratégia, koncepció, jó példák megjelenése a pályázatban.

A Bizottság értékelésében nagy hangsúlyt fektetett a helyi közösségépítő tevékenységre, valamint az Eredetvédelmi Programhoz igazodóan az iparjogvédelmi oltalmi formák használatára, különös tekintettel földrajzi árujelző oltalomra és a HÍR védjegyoltalomra, mint az uniós földrajzi árujelző oltalom előiskolájára.

A Bizottság javaslata alapján a hagyományos termékek érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért 2016-ban a MOSZI Országos Szikvízkészítő Ipartestület vehette át az bronz emlékplakettet és elismerést igazoló okiratot.


A 120 éve fennálló egyesület komoly érdekképviseleti szerepet tölt be. Az Ipartestület példaértékű szakmai összefogó munkájának köszönhetően a mai napig töretlenül megőrizték a szikvízkészítő szakma hagyományait. Az Ipartestület elismerésre méltó az iparjogvédelmi oltalmi formák használata terén. A HÍR védjegyhasználati jog elnyerése mellett „Garantáltan Hagyományos és Különleges” tanúsító védjeggyel rendelkeznek. Kezdettől fogva aktív tevékenységet fejtenek ki: minden nagyobb szakmai rendezvényen mini kiállítással, kiadványok terjesztésével járulnak hozzá a szakma hagyományainak megismertetéséhez. Komoly szerepet vállalnak a szakmai ismeretek átadásában: szakembereik dolgozták ki a szikvízkészítő, a szikvíz- és szénsavas üdítőital-készítő, a szikvízgyártó és az  üdítőipari termékgyártó képzések tematikáját, e mellett több mint 20 éve OKJ-s szakképesítő felnőttképzést és vizsgáztatást folytatnak. Közösségi marketing munkájuknak révén támogatják iparos társaik piacra jutását.

A Bizottság kezdeményezésére a földművelésügyi miniszter a hagyományos termékek érdekében végzett példaértékű tevékenységéért miniszteri elismerő oklevéllel díjazta:
a Civilek a Lakóhelyért Egyesületet,

az Orosháza és Térsége Gazdakört, valamint

a Zsámbéki-medence és térsége Gazdakört.

EOQ MNB elismerő oklevelében részesült

a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat,

a Csernelyi Derelyések Hagyományőrző Egyesület és

a Magyar Gulyás Gasztro-Turisztikai Egyesület.

A díjazottak a szakmai tevékenységükért járó elismerést a 2016. december 8-án megrendezésre kerülő Terra Madre, a Hagyományos Terméket Előállító Közösségek Világnapja rendezvényen vehették át.