A borágazat szempontjából kiemelt kérdés, hogy felismerjük-e annak célterületeiben rejlő kiválóságokat, hogy képesek vagyunk-e azokat a megújulás érdekében megfelelően rendszerezve a borágazat versenyképességének erősítésére fordítani. A borászatban paradigmaváltás szükséges, hiszen nem csak határainkon belül kell megerősödnie, hanem a világban is – ehhez pedig közösségi akarat és kitartás kell.

A magyar borászat mind szaktudásában, mind a borok minőségében a világ élvonalához tartozik, azonban ennek a köztudatba való visszahelyezése a legfontosabb feladat. Mindehhez a piaci igényeknek megfelelő és nem csak technológiájában felépített jó bor kell. A termelőknek is alkalmazkodni kell a piaci igényekhez, a fogyasztói trendekhez. A verseny nem előállított termékek között zajlik, hanem a hozzáadott értékeken dől el, amit a potenciális fogyasztók értékelnek. Erősíteni kell a magyar borok rajongó táborát, különféle rendezvények, kóstolások, oktatás és minden olyan eszköz révén, amely elősegíti a borpiac fellendülését és a (bor)kultúránk sikerét.

A Nemzeti Borkiválóság Program alapvető célkitűzése tehát a magyar értékesítési lehetőségek javítása. A Nemzeti Borkiválóság Program 2013–ban dr. Kiss Eliza, akkori hegyközségek megújításáért és a szőlő-borágazat fejlesztéséért felelős miniszteri biztos kezdeményezte a meghirdetését, amellyel a minisztérium célkitűzése a magyar bor egységes arculatának megteremtése volt.

A magyarországi termesztési körülmények között jó minőségben és megfelelő mennyiségben előállítható könnyedebb, divatosabb termékekre építve kívántuk megalapozni a magyar borászat jövőjét. Meglévő Kiválóságaink felkutatása és hasznosulásuk biztosítása az ország érdekében – ez a két éve útjára indított Nemzeti Borkiválóság Program legfontosabb feladata. A komplex megközelítés érdekében a program hat célterülete: a szőlőfajták, a borok, az oktatás-kutatás, a marketing, a humánkapacitás és a szinergikus kapcsolatok.

A Program felelőse a tárcán belül az Eredetvédelemért felelős Helyettes Államtitkárság, amely több szakértői bázis segítségével bonyolítja az ágazattal kapcsolatos feladatait. Fontos bázisunk a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága (továbbiakban: NÉBIH BAII) és az ott működő Országos Borszakértő Bizottság (továbbiakban: OBB), amely az Országkóstoló sorozatot és ezzel együtt a hazai és külföldi marketing tevékenység szakmai irányítását, a boraink pozícionálását is végzi. A programban részt vesz a Bor Eredetvédelmi Tanács (továbbiakban BET) amely a kormány konzultatív testülete a borászati termékek eredetvédelmének uniós oltalma iránti eljárásokban.