A Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztálya a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 8. §-a alapján, az Európai Unió más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott PDO-FR-0547-AM01 – 2017.4.5.  számú kérelmet az alábbiakban megjelenteti.

 

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek a kérelemben foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelentésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétől - 2017. november 14. - számított két hónapon belül írásban nyújthatják be a Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztályára (1860 Budapest).